Finansinės ataskaitos

2023 m.

2023 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinio nepriklausomo auditoriaus išvada 2023 m.

Finansinių ataskaitų rinkinio auditoriaus ataskaita 2023 m.

Metinis pranešimas

2022 m.

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinio nepriklausomo auditoriaus išvada 2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinio auditoriaus ataskaita 2022 m.

Metinis pranešimas

2021 m.

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditoriaus ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys už 2021 metus

Metinis pranešimas

2020 m.

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys už 2020 metus

Metinis pranešimas

2019 m.

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. gruodžio 31d. balanso

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Metinis pranešimas

2018 m.

Metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką

Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaita

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Metinis pranešimas

2017 m.

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pdf)

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada ir ataskaita (pdf)

Metinis pranešimas (pdf)

2016 m.

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pdf)

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada ir ataskaita (pdf)

Metinis pranešimas (pdf)

2015 m.

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pdf)

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada ir ataskaita (pdf)

 Metinis pranešimas (pdf)

2014 m.

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys (pdf)

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito išvada ir ataskaita (pdf)

Metinis pranešimas (pdf)

X