Svarbi informacija

Nuo 2023 metų sausio 1 d. mokesčių už UAB „Šilalės vandenys“ suteiktas paslaugas įmonės kasoje nebebus galima apmokėti

Informuojame klientus, kad nuo 2023 metų sausio 1 d. mokesčių už UAB „Šilalės vandenys“ suteiktas paslaugas įmonės kasoje nebebus galima apmokėti. Mokestį už sunaudotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą bei geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo vartotojų aptarnavimo paslaugą apmokėti galima Šilalės miesto pašto skyriuje, Perlo terminaluose, internetu bankuose: Luminor Bank AB; „Swedbank“, AB (įmokos kodas 103249), Maxima parduotuvių kasose ir www.sollo.lt., kompiuteriu arba telefonu su sąskaitų apmokėjimo platforma „Perlas Go“. www.perlasgo.lt.

INFORMACIJA APIE ATLIEKAMUS IR PLANUOJAMUS DARBUS, KURIŲ METU LAIKINAI NUTRAUKIAMAS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS

Dėl vandens kokybės gerinimo įrenginių montavimo darbų Stungaičiuose, liepos 20 d. nuo 10 iki 16 val. galimi vandens tiekimo sutrikimai bei pablogėti tiekiamo vandens kokybė. Atsiprašome dėl nepatogumų.

Informacija įmonėms, gyventojams, eksploatuojantiems gręžinius

Svarbi informacija įmonėms, gyventojams, eksploatuojantiems gręžinius, kurie yra neregistruoti žemės gelmių registre

Primename, kad nuo š. m. gegužės 1 d. įsigaliojo 2022 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. D1-111 „Dėl žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Išsamesnė informacija LR aplinkos ministerijos tinklapyje: am.lrv.lt/lt/greziniu-iteisinimas

NUSTATYTOS NAUJOS PASLAUGŲ KAINOS

NAUJOS PASLAUGŲ KAINOS, KURIOS ĮSIGALIOJO NUO 2021 M. GRUODŽIO 1 D.

Informuojame apie perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazines kainas, kurios vienašališkai nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2021 m. rugsėjo 16 d. nutarimu Nr. O3E–1136 „Dėl UAB „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ ir geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo vartotojų aptarnavimo paslaugų mokestį, kuris nustatytas Šilalės rajono tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimu.

Informacija apie kainų ir mokesčių pasikeitimą

Smulkesnė informacija

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU ESO ELEKTROS TINKLŲ REMONTU, DĖL KURIO GALI SUTRIKTI GERIAMO VANDENS TIEKIMAS

Elektros tiekimo kokybei užtikrinti vykdomas tinklo remontas.

Elektros atjungimo laikas: 2022 05 04 nuo 12.00 iki 16.00
Adresas ir objekto Nr.: Bilionys

Paežerio vandenvietės vanduo vėl tinkamas vartoti

Informuojame, kad Paežerio vandenvietėje buvo pastatyti ir pradėjo veikti vandens gerinimo įrenginiai. 2021-10-26 paimtas mėginys arseno normai vandenyje nustatyti. Vadovaujantis tyrimų protokolu Nr. 5021, rastas arseno kiekis vandenyje 4 µg/l (norma 10µg/l).

Pateikus prašymą dėl vandenvietės veiklos atnaujinimo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento specialistai paėmė pakartotinį mėginį iš gerinimo įrenginių, kurių vandenį šiuo metu ir vartoja Paežerio gyventojai. Gautas arseno rodiklio kiekis atitiko Lietuvos higienos normų HN 24:2017 reikalavimus, tad 2021-10-29 gautas sprendimas dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo. Paežerio vandenvietės vandenį vartojantys gyventojai informuoti sms žinutėmis, jog vanduo vėl saugus ir tinkamas ne tik buitinėms reikmėms, bet ir maistui ruošti.

Palentinio vandenvietėje vanduo vėl tinkamas vartoti

Informuojame, kad Palentinio vandenvietėje buvo pastatyti ir pradėjo veikti vandens gerinimo įrenginiai. 2021-10-07 paimtas mėginys arseno normai vandenyje nustatyti. Vadovaujantis 2021-10-08 tyrimų protokolu Nr. 4800, rastas arseno kiekis vandenyje 4 µg/l (norma 10µg/l).

Pateikus prašymą dėl vandenvietės veiklos atnaujinimo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento specialistai paėmė pakartotinį mėginį iš gerinimo įrenginių, kurių vandenį šiuo metu ir vartoja Palentinio gyventojai. Gautas arseno rodiklio kiekis atitiko Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus, tad 2021-10-14 gautas sprendimas dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo.

                           Palentinio vandenvietės vandenį vartojantys gyventojai informuoti sms žinutėmis, jog vanduo vėl saugus ir tinkamas ne tik buitinėms reikmėms, bet ir maistui ruošti.

UAB „Šilalės vandenys“ informuoja

UAB „Šilalės vandenys“ primena, kad baigiantis žiemai vartotojai atidžiai apžiūrėtų savo nuosavybėje esančius vandentiekio ir nuotekų  tinklus bei vandens apskaitos mazgus.

Atsiradus staigiems temperatūros svyravimams tinkluose atsiranda gedimų. Ypač pažeidžiamos negyvenamos sodybos kur nuo šalčio trūksta vamzdžiai, o tai sukelia nepatogumus visiems gyvenvietės vartotojams.
Nors UAB „Šilalės vandenys“ avarinė tarnyba skubiai reaguoja į vartotojų iškvietimus, tačiau, jeigu tokių iškvietimų yra daug, atvykti pas visus vartotojus vienu metu yra neįmanoma. Norint išvengti  galimų  nepatogumų ir nuostolių, prašome Šilalės miesto ir rajonų gyventojus nelikti abejingais ir informuoti apie pastebėtus gedimus.

Iždonų vandenvietės vanduo vėl tinkamas vartoti

            2020 m. rugpjūčio 7 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamentas pateikė raštą, kuriuo buvo nuspręsta sustabdyti Iždonų vandenvietės geriamojo vandens tiekimą, nes geriamajame vandenyje nustatytas arseno kiekis viršijo Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 nustatytą ribinę vertę. Nuo 2020 m. rugpjūčio 7 d. geriamasis vanduo vartotojams buvo tiekiamas alternatyviu būdu (perkamas fasuotas geriamasis vanduo ir atvežamas geriamojo vandens vartotojams).

X