UAB „ŠILALĖS VANDENYS“ SKELBIA PARDUODAMO TURTO VIEŠĄ AUKCIONĄ

UAB „Šilalės vandenys“, įmonės kodas 176523470, adresas: Rytinio Kelio g. 4, 75122 Šilalė, skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti turto pardavimo viešą aukcioną. 

Antrame viešame aukcione bus parduodama:

1.  Automašina GAZ 53A, asenizacinė, pagaminimo metai 1976, rida 90691 km,  bendroji masė 7400 kg, degalai – dujos, spalva mėlyna, privalomoji transporto priemonių techninė apžiūra pasibaigusi. Pradinė pardavimo kaina – 1300 Eur su PVM.

Minimalus kainos didinimo intervalas aukciono metu ne mažesnis 1 proc. pradinės pardavimo kainos.

Viešas aukcionas įvyks 2024 m. liepos 4 d. 1000 val. UAB ,,Šilalės vandenys“ kontoroje, adresas Rytinio Kelio g. 4, Šilalė.

     Trečiojo viešo aukciono dalyvių registravimas vyks iki 2024 m. liepos 4 d. 945 valandos, UAB ,,Šilalės vandenys“ kontoroje, adresas Rytinio Kelio g. 4, Šilalė.

Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione ir norintis gauti dalyvio ar žiūrovo bilietą, turi pateikti aukciono komisijai asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Jei asmuo veikia įgaliotas kito asmens, tai jis turi pateikti ir įgaliojimą. Parduodamo turto aukcionas bus vykdomas, jeigu jame dalyvaus nors vienas aukciono dalyvis.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti iki aukciono vykdymo dienos, darbo dienomis nuo 9 iki 12 valandos Lauryno Ivinskio g. 6, Vingininkų k., Šilalės r. Dėl parduodamo turto apžiūros ir kitų klausimų galima kreiptis į UAB ,,Šilalės vandenys“ inžinierių-energetiką Antaną Ercių, tel. 8 663 77078.

Už aukcione parduotą turtą atsiskaitoma bankiniu pavedimu arba grynais pinigais UAB ,,Šilalės vandenys“ kasoje per 5 kalendorines dienas, įskaitant aukciono rengimo dieną. Aukciono laimėtojas privalo atsiimti įsigytą turtą per 5 darbo dienas, nuo viešajame aukcione parduoto turto akto pasirašymo dienos, įskaitant pasirašymo dieną.

FOTO (spausti):