Naujienos

Kaltinėnuose užbaigti visi statybos darbai

Projekte “Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 užbaigti visi statybos darbai

2016 metų pabaigoje LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra su projekto vykdytoju UAB „Šilalės vandenys“ pasirašė projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“, įgyvendinamo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo investicijų veiksmų programą, sutartį. Projekto partneris - Šilalės rajono savivaldybės administracija, kuri skyrė dalį lėšų projekto įgyvendinimui.

              Pagrindinis projekto tikslas – didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekiant užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų paslaugų kokybę.

             Projekto biudžetas - 1538175,43 Eurų, Europos Sąjungos fondų lėšos - 1187911,25 Eurų, 350264,18 Eurų skyrė Šilalės rajono savivaldybė.

             Projekto fiziniai rodikliai yra pasiekti. Dalis darbų buvo atlikta dar 2017 metų birželio pabaigoje - Kaltinėnų miestelyje buvo rekonstruota 0,863 km esamų vandentiekio tinklų bei 2,1 km slėginio nuotekų tinklo, o 2019 metų gruodžio mėnesį buvo užbaigti tiesti nauji vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklai Kaltinėnų miestelyje – iš viso nutiesta 5,932 km naujų vandentiekio tinklų ir 7,365 km buitinių nuotekų surinkimo tinklų, įrengtos reikalingos nuotekų siurblinės. Statybos darbus atliko rangovas UAB „Kvėdarsta“.

             Kaltinėnų miestelyje prie naujai nutiestų vandentiekio tinklų dabar galės prisijungti 494 gyventojai (183 būstai), prie nuotekų surinkimo tinklų - 526 gyventojai (195 būstai).  

             Europos Sąjungos parama Šilalės rajono savivaldybėje įgyvendinamam vandentvarkos projektui buvo labai reikalinga. Projekto dėka pagerės teikiamų paslaugų kokybė bei šių paslaugų prieinamumas Kaltinėnų miestelio gyventojams, sumažės dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei avarijų skaičius tinkluose. Įgyvendinamas projektas mažina socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

             Kaltinėnų miestelio gyventojai, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie centralizuotai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų, kviečiami aktyviai kreiptis į UAB „Šilalės vandenys“, adresu Rytinio Kelio g. 4, Šilalė. Pasiteirauti galima paskambinus telefono numeriais 8 449 76114 arba 8 449 70026.

 

UAB ,,Šilalės vandenys“ informacija.

 

 

X